Współpraca z nauką

W ramach współpracy z nauką przygotowujemy i wdrażamy różne formy współpracy ZZM z naukowcami i instytucjami naukowymi.

Wykorzystujemy procedury oraz rozwiązania nieformalne, które wzmacniają przepływ wiedzy między środowiskami naukowymi, a samorządem.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Porozumienie z UPWr.

Zarząd Zieleni Miejskiej od dawna współpracuje na różnych polach z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego (wcześniej: Akademii Rolniczej) we Wrocławiu. Teraz jednak naszą współpracę ubieramy w ramy porozumienia, którego celami są: zwiększenie kompetencji przyszłej kadry na rynku pracy, poszerzanie wiedzy odpowiadającej potrzebom rynkowym, komercjalizacja wyników badań, zwiększanie roli architekta krajobrazu w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem miasta. Będziemy angażować się w projekty służące pozyskaniu środków zewnętrznych, koncepcje i projekty służące adaptacji do zmian klimatu i zwiększeniu bioróżnorodności i odporności na nagłe zjawiska atmosferyczne, tworzyć innowacje w zakresie architektury krajobrazu, czy współpracować przy realizowanych pracach dyplomowych na terenie Wrocławia.

Porozumienie - Symbiorem

Projekt SYMBIOREM – opracowywanie nowych biotechnologii na rzecz czystszego środowiska. Obecność zanieczyszczeń w wodzie i glebie stwarza wiele zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt, a także całych ekosystemów, przyczyniając się do różnych chorób i utraty różnorodności biologicznej. Projekt SYMBIOREM, którego rozwinięcie to – symbiotyczne, zamknięte systemy bioremediacji i rozwiązania, ma na celu opracowanie metody bioremediacji wody zbiornika zlokalizowanego w Parku Tołpy, z wykorzystaniem układu hydrofitów z rozbudowaną powierzchnią czynną, na której unieruchomione zostaną mikroorganizmy odpowiedzialne za procesy oczyszczania. W praktyce na tafli wody stawu pojawią się zielone oczyszczające wyspy. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego za projekt odpowiadają dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni, dr inż. Aleksandra Bawiec i mgr inż. Szymon Kilian.

Więcej o projekcie na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Symbiorem logo

Logo pobrane z https://greenovate-europe.eu/portfolio/symbiorem/

Hydropolis Wrocław

Dyrektor Jacek Mól w Radzie Naukowej CEE Hydropolis

Dyrektor Jacek Mól reprezentuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Radzie Naukowej CEE Hydropilis. Celem działań kardy naukowej jest udzielanie wsparcia doradczego i naukowego, które przyczyni się do najwyższego poziomu realizacji strategii i działań statutowych CEE Hydropolis, udzielanie wsparcia we współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarką, budowanie zaplecza merytorycznego CEE Hydropolis oraz opiniowanie materiałów dydaktyczno- edukacyjnych, wspierania CEE Hydropolis i MPWiK S.A. w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju Spółki, wskazywanie obszarów działalności CEE Hydropolis, wymagających doskonalenia lub poprawy, budowanie sieci współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń, bieżące analizowanie trendów społeczno-naukowych. Udział w Radzie Naukowej odbywa się zgodnie z ideą pro publico bono.

Wykład dr inż. arch. Magdaleny Zienowicz - Jak oświetlać tereny zieleni

Jak oświetlać, aby nie prześwietlać?
W dniu 29.06.2022 roku, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
-przedstawiciele jednostek administracji miasta Wrocławia odpowiedzialni za oświetlenie,
-naukowcy z Katedry Architektury Krajobrazu (dr inż. arch. Magdalena Zienowicz oraz dr inż. arch. kraj. Ewa Podhajska)
-oraz studenci II roku studiów magisterskich kierunku Architektura Krajobrazu.

Celem spotkania była prezentacja przez studentów przykładów rozwiązań oświetlenia dla wrażliwego przyrodniczo terenu – Bio Parku Doliny Ślęzy we Wrocławiu. Prace były przygotowane, w oparciu o analizy i badania terenu w porze nocnej oraz warsztaty projektowe przeprowadzone w zespole szkolno – przedszkolnym nr 7 (bezpośrednio przylegający do obszaru opracowania).
Wszystkie koncepcje projektowe oświetlenia, potraktowane zostały jako studium przypadku. Były tworzone, w oparciu o naturę jako źródło inspiracji i nocy jako podstawę do kreowania wartości estetycznych i refleksji nad przyrodą.
Intencją spotkania było pokazanie na przykładzie Bio Parku Doliny Ślęzy nowego i łamiącego przyjęte standardy oświetlenia nocnego krajobrazu, w synchronizacji z uwarunkowaniami środowiskowymi.
dr inż. arch. Magdalena Zienowicz
Wykład dr inż. arch. Magdaleny Zienowicz
Katedra Architektury Krajobrazu - logo

Logo pobrane z https://www.facebook.com/photo/?fbid=5608950215806498


Udział Moniki Pec-Święcickiej w Radzie Programowej Kierunku Architektura Krajobrazu

Od 2020 roku Z-ca Dyrektora ZZM, Miejski Architekt Krajobrazu Monika Pec-Święcicka reprezentuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Radzie Programowej kierunku studiów Architektura krajobrazu.

Wśród zadań Rady jest opiniowanie programu studiów i tematów prac dyplomowych. Dzięki tej współpracy wspólnie wybierane są te tematy, które prowadzone na obszarze terenów zieleni Wrocławia, co pozwala studentom realizować je w taki sposób żeby odpowiadały faktycznym problemom, które spotkają ich w przyszłej pracy Architekta krajobrazu, a Miasto zyskuje potencjalne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Back to top

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close