Biuletyn informacji publicznej

Profil nabywcy-przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu

Data publikacji: 2018-03-26

Nazwa zadania:
Wykonanie napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-04-04 09:00:00

Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia

Data publikacji: 2018-03-13

Nazwa zadania:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-04-19 09:00:00

Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew.

Data publikacji: 2018-03-06

Nazwa zadania:
Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenach będących własnością Gminy Wrocław oraz prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew.

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetrag nieograniczony
Termin składania ofert:2018-03-14 09:00:00

Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych

Data publikacji: 2018-02-19

Nazwa zadania:
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-02-28 00:00:00

Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

Data publikacji: 2018-02-06

Nazwa zadania:
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych dla zadania pt. „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2018-02-16 09:00:00