Biuletyn informacji publicznej

Przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych

Data publikacji: 2017-02-20

Nazwa zadania:
Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów oraz kabin sanitarnych

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-03-01 09:00:00

Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu

Data publikacji: 2017-02-15

Nazwa zadania:
Budowa placu zabaw na Gądowie Małym przy ul. Szybowcowej we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-03-03 09:00:00

Udrożnienie oraz prowadzenie prac naprawczych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia

Data publikacji: 2017-02-15

Nazwa zadania:
Udrożnienie oraz prowadzenie prac naprawczych urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie miasta Wrocławia

Rodzaj zadania:usługi
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-03-27 09:00:00

Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek, Strachocin, Wojnów – ETAP III ostatni

Data publikacji: 2017-02-10

Nazwa zadania:
Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek, Strachocin, Wojnów – ETAP III ostatni

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-02-27 09:00:00

Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu

Data publikacji: 2017-02-08

Nazwa zadania:
Dostawa drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-03-17 09:00:00