Biuletyn informacji publicznej

Przetargi

Znajdź przetarg: -
(Termin składania ofert od - do)

„Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu

Data publikacji: 2017-10-09

Nazwa zadania:
„Budowa ścieżek i placów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem terenu i wyposażeniem w elementy małej architektury w ramach zadania pt. Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wrocławiu

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-10-24 09:00:00

„Polana integracyjna na Gądowie Małym” – WBO 2016, projekt nr 785

Data publikacji: 2017-10-06

Nazwa zadania:
„Polana integracyjna na Gądowie Małym” – WBO 2016, projekt nr 785

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-10-23 09:00:00

„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kiełczowskiej” – Etap I

Data publikacji: 2017-10-03

Nazwa zadania:
„Zagospodarowanie skweru przy ul. Kiełczowskiej” – Etap I

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:unieważnione
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-10-18 09:00:00

Rozbudowa placu wejściowego na teren Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) oraz wykonanie ciągu pieszego (serwisowego) w kierunku alei dębowej

Data publikacji: 2017-09-28

Nazwa zadania:
Rozbudowa placu wejściowego na teren Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) oraz wykonanie ciągu pieszego (serwisowego) w kierunku alei dębowej

Rodzaj zadania:roboty budowlane
Etap przetargu:aktualne
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-10-13 09:00:00

Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej wraz z dostawą materiału roślinnego

Data publikacji: 2017-09-26

Nazwa zadania:
Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej wraz z dostawą materiału roślinnego

Rodzaj zadania:dostawy
Etap przetargu:rozstrzygnięte
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:2017-11-02 09:00:00