Biuletyn informacji publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-04-21 15:34:07

Zaproszenie do złożenia oferty na: Wykonanie zadania pn. ''BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW NA ZIELEŃCU PRZY UL. SZTABOWEJ WE WROCŁAWIU - ETAP I''

Zaproszenie do złożenia oferty - plik pdf.

Formularz ofertowy - plik doc.

Specyfikacja techniczna - plik pdf.

Decyzja DWKZ - plik pdf.

Przedmiar robót - plik pdf.

Projekt zagospodarowania terenu - zip.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf.

« powrót