Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

2013-10-03 07:38:27
Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-25 13:15:35
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Usunięcie awarii kanału deszczowego dn 700 w rejonie ronda przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-25 11:06:26
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Wykonanie obsadzeń roślinami cebulowymi metodą mechaniczną pod murawę wraz z zakupem materiału roślinnego na terenie zieleńców we Wrocławiu (Plac Społeczny) na łącznej powierzchni 750 m2

Zaproszenie od złożenia oferty

2017-10-24 10:26:46
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Oczyszczenie stawu zlokalizowanego w rejonie ulicy Sulmierzyckiej w granicach działek oznaczonych geodezyjnie: dz. nr 95 i 98, AM-11, obręb Poświętne we Wrocławiu

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-10 13:45:19
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Zielona enklawa Rondo Reagana we Wrocławiu"

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-04 09:36:30
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Usunięcie awarii kanału DN 700 w rejonie ronda ul. Czekoladowa.

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-26 15:37:26
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Siłownia zewnętrzna w Parku „Górka Skarbowców”