Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

2013-10-03 07:38:27
Informacja dla organizatorów imprez na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-07-13 13:31:49
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-07-10 12:41:58
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie zadania: „Nowoczesna siłownia na świeżym powietrzu – rewitalizacja skweru św. Damiana de Veuster” realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 – projekt nr 35 , na działce nr 8, AM_5, Stare Miasto.

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-07-06 15:56:06
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Odtworzenie rowu B-21 w rejonie ul. Łanowskiego we Wrocławiu na długości 280 mb

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-06-13 09:53:44
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie zadania pn. „Wykonanie alejki grysowej na terenie parku przy ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu”

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-06-12 13:47:09
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia

2017-06-08 12:53:29
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że w dniu 31.05.2017r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na kompleksową konserwację parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław - rejon Stare Miasto I

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-06-05 15:56:41
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: ,,Wykonanie oświetlenia alejek parkowych w Parku Zachodnim we Wrocławiu,,