Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zaproszenie od złożenia oferty

2017-10-24 10:26:46
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Oczyszczenie stawu zlokalizowanego w rejonie ulicy Sulmierzyckiej w granicach działek oznaczonych geodezyjnie: dz. nr 95 i 98, AM-11, obręb Poświętne we Wrocławiu

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-10 13:45:19
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Zielona enklawa Rondo Reagana we Wrocławiu"

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-04 09:36:30
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Usunięcie awarii kanału DN 700 w rejonie ronda ul. Czekoladowa.

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-26 15:37:26
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Siłownia zewnętrzna w Parku „Górka Skarbowców”

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-26 13:58:20
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenie oferty na: Konserwacja rowu W-10 na odcinku 0+000–1+600 od ujścia do rzeki Widawy do przepustu w rejonie ul. Mazepy

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-22 12:01:45
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na dostawie wraz z montażem dwustanowiskowej automatycznej toalety publicznej damsko-męskiej na terenie Parku Wschodniego przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-21 14:22:05
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. ,,Zielona Enklawa Rondo Reagana we Wrocławiu''

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-09-20 10:58:41
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-09-15 15:59:26
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenie oferty na: Konserwacja rowu W-10 na odcinku 0+000–1+600 od ujścia do rzeki Widawy do przepustu w rejonie ul. Mazepy