Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-01-04 15:22:10
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-12-29 12:37:05
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: „Wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, Lasów Gminnych Miasta Wrocławia na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2027 roku”.

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-12-20 13:07:21
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie infokiosku multimedialnego dla zadania: „Rewitalizacja kościółka pw. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”.

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-12-20 10:27:03
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Zielona strefa dla mieszkańców na Stabłowicach – cz. 1” realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – projekt nr 531, na części działki nr 40/2, nr 40/1, AM-4 w obrąbie Stabłowice.

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-12-08 12:24:34
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym i w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-12-08 12:14:07
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla I etapu zadania pn. ''Hubosfera - Centrum sportu i rekreacji'' realizowanego w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 - projekt nr 556, na działce nr 5/31, 5/35 AM-1, Obręb Gaj

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-12-01 16:18:15
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do udziału w postępowaniu na kompleksowe świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w zakresie, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (rejestrowanych i nierejestrowanych) oraz ich ewentualnych zwrotów (po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi), w obrocie krajowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na obszarze Europy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 t.j.),

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-11-24 14:08:07
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym i w bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-11-20 11:54:09
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, bezpłatne użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zaproszenie do złożenia oferty

2017-10-25 13:15:35
Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Usunięcie awarii kanału deszczowego dn 700 w rejonie ronda przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu