Biuletyn informacji publicznej

Aktualności

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-03-03 15:20:28
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-03-02 14:12:30
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-02-27 13:17:56
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu na cele inne niż rolne

2017-02-03 14:16:06
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę gruntu w granicach dz. nr 40/4 AM-31, obręb Plac Grunwaldzki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności na cele inne niż rolne w zakresie świadczenia usług związanych ze sportem lub rekreacją w formie plaży miejskiej oraz usług związanych z jej funkcjonowaniem

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-01-25 08:18:52
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław

Plan postępowań o udzielenie zamówień

2017-01-20 08:53:24
Plan postępowań o udzielenie zamówień w Zarządzie Zieleni Miejskiej na rok 2017

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego , będącego częścią nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33.

2017-01-13 12:21:37
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego , będącego częścią nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 33.

Zarządzenia w sprawie dzierżaw

2017-01-12 07:42:29
Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym i bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław